Privacyverklaring

Als u zich aanmeld op deze website gaat u ermee akkoord dat CMF-Nederland persoonsgegevens van u verwerkt. CMF-Nederland verwerkt uw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
-    de door leden en deelnemers aan onze activiteiten verstrekte persoonlijke informatie en
-    data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze websites (www.cmf-nederland.nl en www.cmf-webinar.nl).

 

Verwerking van persoonsgegevens en delen met derden

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres ) en bankgegevens om uitvoering te geven aan uw deelname aan activiteiten. Bij geaccrediteerde activiteiten registeren wij (indien van toepassing) ook uw BIG-nummer. Daarnaast wordt uw fase van studie, opleiding of specialisatie bijgehouden om onze diensten gerichter te kunnen aanbieden. Als er een leden-korting van toepassing is wordt gecontroleerd of u voorkomt in ons leden-bestand. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of op een aanmeldingsformulier wanneer u zich aanmeldt als lid of deelnemer aan een van onze activiteiten. Voor de aanmeldingsformulieren maken we gebruik van Google forms, zie hun privacy verklaring voor verdere informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Voor het registeren van uw accreditatie binnen GAIA wordt u BIG-nr en naam verstrekt aan GAIA.

De verwerkers-overeenkomst / statement met betrekking tot onze webhost kan gevonden worden via: https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users .

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail (info@cmf-nederland.nl) doorgeven aan de administratie van CMF-Nederland. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. CMF-Nederland is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van CMF-Nederland(De Molen 24, 3994 DB  Houten).

 

Cookies

Bij het maken van deze website is gebruik gemaakt van het platform wix.com. Op website wordt gebruikt gemaakt van cookies om een optimale ervaring mogelijk te maken.  We maken daarbij alleen gebruike van essentieel en functionele cookies. Deze dienen onder andere om

  • om registeren dat u bent ingelogd

  • om de veiligheid van de website te waarborgen. 

  • om de prestaties, effectiviteit en gebruik van het platform te analyseren. 

E-mail

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een activiteit wordt u via de email verder op de hoogte gehouden van belangrijke informatie betreffende die activiteit. Wenst u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van CMF Nederland (info@cmf-nederland.nl)

 

Beveiliging

Deze website communiceert middels een beveiligde verbinding en is voorzien van een SSL-certificaat. CMF-Nederland neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.


CMF-Nederland houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze administratie via info@cmf-nederland.nl   ​

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now